E160e - Beta-apo-8′-karotenal (c 30)

Funktioner: Färg

Risk för överexponering

EFSA evaluation: Scientific Opinion on the reconsideration of the ADI and a refined exposure assessment of beta-apo-8'-carotenal -E 160e- (2014-01-22)

Namn: Apocaroténal 8', bêta-apocaroténal-8, bêta-apocaroténal-8' (C 30), β-apocaroténal-8’, CI food orange 6, C 30, C30, bêta-apocaroténal-8', colorant alimentaire orange CI 6

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen