E452 - Polyfosfater

Funktioner: Emulgeringsmedel, Fuktighetsbevarande medel, Komplexbildare, Stabiliseringsmedel, Förtjockningsmedel

Risk för överexponering

EFSA evaluation: Re‐evaluation of phosphoric acid–phosphates – di‐, tri‐ and polyphosphates -E 338–341, E 343, E 450–452- as food additives and the safety of proposed extension of use (2019/06/12)

Hög risk för överexponering
The European Food Safety Authority (EFSA) has determined that some population groups have a high risk of consuming too much E452 - Polyfosfater.

To evaluate your exposure to the E452 - Polyfosfater food additive, you can browse our list of products that contain it. See the list of products with E452 - Polyfosfater below.

  SpädbarnSmåbarnBarnYnglingVuxnaÄldre
  < 11 till 23 till 910 till 1718 till 6465+
De flesta
(över 50%)
Grupper där fler än 50% av medlemmar överskrider acceptabelt dagligt intag (ADI)Grupper där fler än 50% av medlemmar överskrider acceptabelt dagligt intag (ADI)Grupper där fler än 50% av medlemmar överskrider acceptabelt dagligt intag (ADI)   
Vissa personer
(över 5%)
Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)  

Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI) : Risk of exceeding the acceptable daily intake (ADI)

Namn: Polyphosphates, Polyphosphates de calcium, Polyphosphates de sodium-calcium, Polyphosphates de sodium, Polyphosphates de potassium, Polyphosphates sodiques, Polyphosphates potassiques, Polyphosphates calco-sodiques, Polyphosphates calciques, Polyphosphate d'ammonium, Tripoliphosphates de sodium et de potassium, E450c

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen