Abba The Museum Water Sparkling - Näringsfakta

Abba The Museum Water Sparkling - Näringsfakta

Full storlek

Filen laddades upp till produkten Abba The Museum Water Sparkling - och är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens. (Originalbild)

Tillskrivning: Foto av med ytterligare ändringar av dahlqvist per Open Food Facts