- Näringsfakta

 - Näringsfakta

Full storlek

Filen laddades upp till produkten 7350054742115 och är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens. (Originalbild)

Tillskrivning: Foto av med ytterligare ändringar av dahlqvist per Open Food Facts