MAGNUM Glace Bâtonnet Mini Amande 6x55ml - Produkt

MAGNUM Glace Bâtonnet Mini Amande 6x55ml - Produkt

Full storlek

Filen laddades upp till produkten MAGNUM Glace Bâtonnet Mini Amande 6x55ml - 276 g och är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens. (Originalbild)

Tillskrivning: Foto av med ytterligare ändringar av org-unilever-france-gms per Open Food Facts