Lista över för produkter redigerade av jumati-machina - Sverige

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen

42 :

Produkter*
en:ecoscore-missing-data-warning 6*
en:Nutriscore-computed 6
en:ecoscore-missing-data-packagings 6*
en:ecoscore-missing-data-labels 6*
en:ecoscore-computed 6*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 5*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 4*
en:main-countries-no-scans 4*
en:ecoscore-missing-data-origins 4*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 4
en:Nutrition-no-fiber 3
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:ecoscore-extended-data-version-4 2*
en:forest-footprint-a 2*
en:forest-footprint-computed 2*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 2*
en:ecoscore-extended-data-computed 2*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-fi-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 1
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-it-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutrition-grade-computed-for-prepared-product 1*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 1*