Lista över ingrediensernas ursprung för produkter redigerade av standardanalysis - Sverige

4 ingrediensernas ursprung:

Ingrediensernas ursprungProdukter*
icke-europeiska-unionen 6*
Europeiska unionen 6
Brasilien 1
Tyskland 1