Lista över för produkter redigerade av Stefan - Sverige

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen

63 :

Produkter*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 15*
en:Nutriscore-computed 15
en:ecoscore-computed 13*
en:ecoscore-missing-data-warning 13*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 10*
en:Nutrition-no-fiber 9
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 9
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 6
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans 4*
en:ecoscore-not-computed 4*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 3*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 3*
en:ecoscore-extended-data-computed 2*
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 2*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 2
en:Nutriscore-not-computed 2
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 2*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans 2*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 2
en:main-countries-no-scans 2*
en:ecoscore-extended-data-version-4 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruit-juices 2*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-dk-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cz-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-cz-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-se-only-1-field-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 1*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts 1
en:main-countries-cz-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*