E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires

Ingrediens som kan vara från palmolja: E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires

Namn: E471, Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, Mono- et diglycérides d'acides gras, Monoglycérides et diglycérides d'acides gras

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen