Lista över tillsatser för produkter som har etiketten en:High fibres - Sverige

6 tillsatser:

TillsatsProdukter*Risk
E306 - Tokoferolrika extrakt 1
E170i - Kalciumkarbonat 1Ingen eller mycket låg risk för överexponering
E220 - Svaveldioxid 1Hög risk för överexponering
E160a - Karoten 1
en:E170 1
E160c - Paprikaoleoresin 1