Lista över added minerals - Sverige

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen

34 added minerals:

Added mineralProdukter*
Natriumcitrat 40
Kalciumklorid 30
Natriumklorid 20
Kalciumkarbonat 18
Järn 17
Mineral 16
Kaliumklorid 11
Kalcium 10
Jod 9
Kaliumjodid 5
Natriumkarbonat 5
Magnesiumoxid 4
Kaliumkarbonat 3
Zink 3
en:Calcium phosphate 3
Natrium 2
Magnesium 2
Mangansulfat 2
Trikaliumcitrat 2
Kaliumjodat 2
Natriumselenit 2
Ferridifosfat 2
Kalciumsalter av ortofosforsyra 2
Magnesiumklorid 2
Magnesiumkarbonat 1
Kopparsulfat 1
en:Calcium citrate 1
Kalciumsulfat 1
Zinksulfat 1
en:Potassium phosphate 1
Natriumfluorid 1
Magnesiumcitrat 1
Zinkoxid 1
Koppar 1