Lista över för produkter med en Pp förpackning - Sverige

Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen

42 :

Produkter*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 6*
en:ecoscore-missing-data-warning 6*
en:Nutriscore-computed 6
en:ecoscore-computed 6*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 6*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 3
en:main-countries-se-ingredients-not-in-country-language 3*
en:Nutrition-no-fiber 3
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 3
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-se-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-hu-product-name-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:main-countries-no-scans 1*
en:ecoscore-extended-data-version-4 1*
en:Nutriscore-not-computed 1
en:main-countries-ro-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 1*
en:main-countries-fi-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 1*
en:ecoscore-extended-data-computed 1*
en:ecoscore-not-computed 1*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-mk-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-only-1-field-in-country-language 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 1*
en:main-countries-fi-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-no-data-in-country-language 1*