Mini Mozzarella light - Recycling instructions and/or packaging information

Mini Mozzarella light - Recycling instructions and/or packaging information

Full storlek

Filen laddades upp till produkten Lovilio Mini Mozzarella 8,5 % - 245 g (125 g) och är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens. (Originalbild)

Tillskrivning: Foto av per Open Food Facts