Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Donera
close

Användarvillkor, bidrag och återanvändning

 

Introduktion

Om Open Food Facts

Open Food Facts samlar information och data om livsmedelsprodukter från hela världen.

Livsmedelsinformation (foton, ingredienser, näringsfakta etc.) samlas in i samverkan och görs tillgänglig för alla och för alla användningsområden i en gratis och öppen databas.

Databasen kan ses på Open Food Facts webbplats (openfoodfacts.org) som också gör det möjligt för användarna att lägga till, komplettera eller korrigera produktdata.

Open Food Facts databasen finns under Open Database License.
Enskilt innehåll i databasen finns under Databasens innehållslicens.
Produkter är tillgängliga under Creative Commons Attribution ShareAlike licens. They may contain graphical elements subject to copyright or other rights, that may in some cases be reproduced (quotation rights or fair use).

Redaktör för Open Food Facts

Open Food Facts-databasen och tjänsten publiceras av den ideella organisationen Open Food Facts (franska "Loi 1901" Association).
Adress: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, Frankrike
e-post: contact@openfoodfacts.org
Nedan kommer redaktören att hänvisas till med namnet Open Food Facts.

Användare, bidragsgivare och återanvändare

Dessa villkor utgör ett kontrakt mellan Open Food Facts och användarna, bidragsgivarna och återanvändarna.

För tydlighetens skull är villkoren uppdelade i flera avsnitt:

"Användare" är individer som besöker Open Food Facts-webbplatsen eller använder Open Food Facts-applikationerna och får tillgång till dess innehåll och/eller de verktyg och tjänster som de tillhandahåller.
specifika villkor för användare

"Bidragsgivare" är individer eller enheter som lägger till innehåll till webbplatsen och/eller databasen och/eller redigerar detta innehåll.
specifika villkor för bidragsgivare

"Återanvändare" är individer eller enheter som återanvänder och/eller återpublicerar en del av eller hela innehållet på webbplatsen och/eller i databasen.
specifika villkor för återanvändare

Utöver de specifika villkoren gäller de allmänna villkoren för alla.

 

Regler och villkor för användare

Skydd av personlig information

För att kunna utnyttja vissa funktioner är det möjligt att skapa ett personligt konto på webbplatsen. Användare samtycker till att ange sann information när de registrerar sig och att uppdatera den om den ändras. Personuppgifterna samlas in för att möjliggöra tjänsten och den kommer inte att säljas eller överföras till tredje part.

Denna sida är deklarerad för den franska kommissionen "Computers and Freedom" (CNIL) under numret 1528436. I enlighet med den franska "Computers and Freedom"-lagen («informatique et libertés») av den 6 januari 1978 och ändrad 2004, har du rätt att få tillgång till och korrigera de uppgifter som gäller dig. För att utöva denna rätt, vänligen maila contact@openfoodfacts.org

Noggrannheten i den information och data som tillhandahålls

Open Food Facts garanterar inte riktigheten av informationen och data som finns på webbplatsen och i databasen (inklusive, men inte begränsat till, produktdata: foton, streckkod, namn, generiskt namn, kvantitet, förpackning, varumärken, kategorier, ursprung, etiketter, certifieringar, utmärkelser, förpackningskoder, ingredienser, tillsatser, allergener, spår, näringsfakta, ekologiska data etc.).

Informationen och data läggs in av bidragsgivare till webbplatsen. Den kan innehålla fel på grund av till exempel felaktig information på etiketter och förpackningar, manuell inmatning av data eller bearbetning av data.

För att användarna ska kunna verifiera uppgifterna, uppmanas bidragsgivare att ladda upp foton av etiketter och förpackningar som visar uppgifterna.

Användare som hittar fel uppmanas att korrigera dem genom att bli bidragsgivare. Det tar bara ett par minuter att registrera sig som bidragsgivare och att rätta en produktsida.

Fullständighet och heltäckande information och data

Open Food Facts garanterar inte fullständigheten och heltäckande informationen och data som finns på webbplatsen och i databasen.

Det faktum att en produkt finns på webbplatsen eller i databasen garanterar inte att all information som hänför sig till produkten finns närvarande. Användare som hittar saknad information eller data uppmanas att redigera och lägga till på produktsidan.

Dessutom finns inte alla livsmedelsprodukter på Open Food Facts, med tanke på antalet livsmedelsprodukter som finns i världen och antalet nya produkter som skapas varje dag.

Genomsnitten och annan statistisk information beräknas på basis av produkter och data som finns i databasen Open Food Facts, och inte på alla befintliga produkter på marknaden. På samma sätt görs jämförelser med medelvärden och produktjämförelser på basis av produkter och data som finns i databasen Open Food Facts.

Varning

Informationen och data tillhandahålls endast för vägledande information. Den kan innehålla fel och får inte användas för medicinska ändamål.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Open Food Facts garanterar inte dess överensstämmelse med någon speciell användning och garanterar inte dess kompatibilitet med tredjepartstjänster.

På samma sätt tillhandahålls informationen och data som de är. Open Food Facts garanterar inte dess noggrannhet, fullständighet, heltäckande och överensstämmelse med någon speciell användning.

Tjänsten kan stoppas tillfälligt för underhåll, eller av skäl utanför Open Food Facts kontroll, såsom tekniska problem (hårdvara eller mjukvara).

Utgivaren av Open Food Facts kan inte hållas ansvarig för eventuell skada, direkt eller indirekt, eller förlust av data, på grund av användningen eller omöjligheten att använda dess tjänster, eller åtkomsten eller omöjligheten att få tillgång till innehållet i tjänster, eller till det möjliga faktum att informationen och data inte är korrekta, fullständiga eller heltäckande.

 

Regler och villkor för bidragsgivare

Registrering som bidragsgivare

För att lägga till och/eller redigera information och data, särskilt produktdata, måste bidragsgivare registrera sig på webbplatsen.

Bidragsgivare samtycker till att ange sann information när de registrerar sig och att uppdatera den om den ändras.

Bidrag är offentliga

Alla bidrag arkiveras och redigeringshistoriken för produktsidorna är offentlig. Dessutom är listorna över produkter som lagts till eller redigerats av en specifik användare offentliga.

För att garantera informations- och datainsamlingens integritet och spårbarhet kan den offentliga karaktären av bidrag inte återkallas.

Licenser för bidrag

Genom att lägga till information, data och/eller foton samtycker bidragsgivare till att oåterkalleligt placera sina bidrag under Databas Contents License 1.0 för information och data, och under Creative Commons Attribution ShareAlike-licensen för foton.

Tillskrivning av bidragen

Bidragsgivare samtycker till att krediteras av återanvändare genom en länk till produkten som de bidrar till.

Källor till bidrag

Bidragsgivare samtycker till att endast bidra med information, data och foton för vilka de har reproduktionsrättigheter.

Bidragsgivare samtycker till att inte lägga till Open Food Facts information, data och foton från andra webbplatser (inklusive andra produktdatabaser, e-handelswebbplatser, producentsajter etc.).

Information och data som läggs till av bidragsgivare måste komma direkt från produktens etikett och förpackning.

Foton som lagts till av bidragsgivare måste ha tagits av bidragsgivarna själva.

Bilder på information och data

För att möjliggöra verifiering av information och data och korrigering av eventuella fel bör bidragsgivare försöka ladda upp bilder på etiketten och förpackningen som visar informationen och data på Open Food Facts.

Verifiering av bidrag

Open Food Facts har ingen skyldighet att verifiera riktigheten och fullständigheten av informationen och uppgifterna.

Redigering av bidrag

Bidrag kan redigeras, korrigeras eller kompletteras av andra bidragsgivare.

Borttagning av bidrag

Bidrag kan tas bort om de inte överensstämmer med tjänsten eller inte följer dessa villkor (till exempel icke-livsmedelsprodukter, felaktiga eller ofullständiga bidrag, icke-personliga bidrag etc.).

I händelse av upprepade intrång kan alla bidrag från en bidragsgivare tas bort och hans/hennes åtkomst till webbplatsen kan återkallas.

Vandalism och publicering av falska eller felaktiga uppgifter

Bidragsgivare som frivilligt raderar information eller data och/eller som lägger till felaktig information om data kommer att se sin åtkomst till webbplatsen återkallas, och rättsliga åtgärder mot dem kan vidtas.

 

Regler och villkor för återanvändning

Noggrannhet, fullständighet och heltäckande information och data

Alla användarvillkor, varningar och ansvarsbegränsningar som de innehåller, gäller även återanvändare.

Licenser

Tre licenser gäller för de olika delarna av produktdatabasen för Open Food Facts. Licenserna är gratislicenser som tillåter användning och reproduktion av innehållet för alla ändamål, inklusive kommersiell användning, under vissa villkor, attribution och delning under samma villkor av härledda verk.

Databasen Open Food Facts är tillgänglig under Open Database License.

Individuellt innehåll i databasen är tillgängligt under Databas Contents License.

Produktbilder är tillgängliga under licensen Creative Commons Attribution ShareAlike. They may contain graphical elements subject to copyright or other rights, that may in some cases be reproduced (quotation rights or fair use). Se nedan för några begränsningar för licenserna.

Licensbegränsning

Licenserna som nämns i stycket ovan täcker endast de rättigheter som tillhör Open Food Facts och dess bidragsgivare. Andra rättigheter för tredje part kan gälla.

Till exempel täcker Creative Commons Attribution ShareAlike-licensen för bilder endast själva fotot och rättigheterna för de bidragsgivare som tog bilden. Andra rättigheter för tredje part kan gälla, såsom: upphovsrätt för produktdesignen och grafiska element som den innehåller (illustrationer, bilder etc.), bildrättigheter för personer (t.ex. kändisar) som visas på förpackningen, varumärkesrättigheter etc.

Beroende på användningen och på jurisdiktionerna kan undantag från dessa tredje parts rättigheter finnas och kan gälla. Till exempel "Fair use" i USA och "quoting right" i Europa.

It is the responsibility of individuals and entities who wish to re-use the information, data and/or photos to verify by themselves the rights that may apply as well as exemptions to those rights depending on the planned use and the jurisdictions they submit to.

Författarskap och tillskrivning

De individer och enheter som reproducerar eller återanvänder information, data och/eller foton från Open Food Facts-webbplatsen eller databasen har för att nämna licensen och att tillskriva författarskapet till Open Food Facts med en länk till https://openfoodfacts.org, den lämpliga lokala versionen (t.ex. https://en.openfoodfacts.org) eller produktsidan, när informationen och data som återges eller återanvänds avser en specifik produkt. Sådan tillskrivning är också nödvändig för härledda verk.

Dela Lika

Härledda verk måste delas under samma villkor. Texten i varje licens anger de exakta villkoren för att dela härledda verk.

Ansvarsfriskrivning

Ansvaret för Open Food Facts, dess utgivare och dess bidragsgivare kan inte anlitas om en specifik återanvändning inte överensstämmer med lag. Återanvändaren måste vidta alla lämpliga åtgärder och råd som han/hon anser vara nödvändiga.

 

Allmänna villkor

De allmänna villkoren gäller för alla: användare, bidragsgivare och återanvändare.

Översättningar av villkoren för användning, bidrag och återanvändning

Dessa villkor har översatts till engelska för att underlätta användningen av webbplatsen för användare från hela världen endast i informationssyfte. I händelse av avvikelser gäller de ursprungliga villkoren på franska.

Ändringar av villkoren för användning, bidrag och återanvändning

Villkoren för användning, bidrag och återanvändning kan ändras när som helst. Changes go into effect as they are published on the page https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Användare, bidragsgivare och återanvändare uppmanas att konsultera den regelbundet.

Godkännande utan förbehåll

Användning, bidrag eller återanvändning av webbplatsen och/eller information, data eller foton från Open Food Facts innebär ett fullständigt godkännande av dessa användarvillkor, bidrag och återanvändning.

Tillämplig lag

Tillämplig lag är fransk lag.